Hjerte i kvitt
Hjertet kan lagast i større og mindre utgåver, samt med dei blomstrane som du måtte ynskje (i samb. ..
2.500 kr
Hjerte i raudt
Hjertet kan lagast i større og mindre storleikar og vi ordnar og etter dine ynskjer ang blomstersort..
2.750 kr
Lite hjerte
Hjertet kan lagast i større eller enklare modellar med dei blomane som du måtte ynskje (etter s..
1.250 kr
Rundbunden krans
..
3.125 kr
Rundbunden krans i raudt
Kransen kan lagast frå kroner 1500 til 3000,-  Ved spesielle ønsker vedrørande blomstersorta..
2.500 kr
Rundbunden krans i rosa
 Kransen kan lagast i større og mindre variantar, og med dei blomae du måtte ynskje. Handskr..
2.500 kr